platnosci elektroniczne kasynowe

Poker Texas Hold’em w kary

oto jak przedstawia się rozgrywka w poker Texas Hold’em w kary

Texas Hold’em jest najpopularniejsza obecnie odmian± pokera na swiecie. W rozgrywce może uczestniczyć od 2 do 10 graczy, używa się pełnej talii 52 kart.
Zasady gry

Jeden z graczy jest rozdaj±cym (dealer), dwóch graczy siedzacych po jego lewej stronie wkłada do puli wymuszone stawki w ciemno – tzw. ¶lepe. Pierwszy gracz na lewo od rozdaj±cego wkłada mał± ¶lep± (small blind), a drugi duża slep± (big blind). Najczęsciej duża stawka jest dwa razy większa od małej, choć niekiedy s± one równe. Następnie każdemu z graczy rozdaje się po dwie zakryte karty (ang. pocket cards lub hole cards), pocz±wszy od pierwszego gracza na lewo od rozdaj±cego zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Karty te moga widzieć tylko ich „własciciele”. Następuje po tym pierwsza runda licytacji zaczynaj±c od pierwszego gracza po lewej stronie od dużej ¶lepej. Gracze maj± trzy możliwosci, mog±:

spasować karty
sprawdzić do gry włożyć do puli równowartosć dużej ¶lepej, jeżeli nikt wcze¶niej nie podbił
podbić

Dodatkowo gracz na dużej ¶lepej może czekać, jeżeli nikt przed nim nie podbił, ponieważ włożył on już do puli równowartosć najniższego zakładu.

Po tej rundzie licytacji, kiedy wszyscy włożyli tak± sam± ilo¶ć pieniędzy do puli (lub spasowali) na stół wykładany jest flop. S± to trzy karty wspólne (ang. community cards), których może użyć każdy z graczy. Następuje druga runda licytacji pocz±wszy od pierwszego gracza na lewo od rozdaj±cego. Jak poprzednio każdy gracz może czekać (jeżeli nikt wcze¶niej nie podbił, podbić/przebić lub sprawdzić (jeżeli kto¶ podbił przed nim). Kiedy wszyscy aktywni gracze włoż± tak± sam± ilo¶ć pieniędzy do puli na stół wykładana jest czwarta karta – turn. Analogicznie rozpoczyna się kolejna runda licytaji, po której ostatnia, pi±ta karta (river) wykładana jest na stół. Rozpoczyna się ostatnia już runda licytacji, po której następuje okazanie kart. Gracze mog± użyć dowolnych 5 kart z 7 dostępnych (5 kart wspólnych i 2 karty własne), aby ułożyc najlepszy układ. Pokazywanie kart rozpoczyna się od pierwszego gracza na lewo od rozdaj±cego, jeżeli nikt nie podbił w ostatniej rundzie licytacji lub od podbijaj±cego jeżeli został sprawdzony. Karty pokazuje się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Najlepszy pięciokartowy układ wygrywa i zabiera pulę. Jeżeli został pokazany wygrywaj±cy układ to następne osoby nie maj± obowi±zku pokazywania swoich kart.

Rodzaje gry

Rozróżniamy trzy podstawowe rodzaje Hold’ema w zależnosci od limitów i struktury podbić w grze:

Limit (lub Fixed Limit) - gracze moga podbijać o z góry ustalona stawkę i s± ograniczeni iloscia podbić w jednej rundzie licytacji.
Pot Limit - gracze moga podbijać maksymalnie o tyle ile aktualnie znajduje się w puli, nie ma ograniczenia co do ilosci podbić podczas jednej rundy licytacji.
No Limit - gracze moga podbijać o wszystkie swoje pieniadze, nie ma tu górnego limitu podbicia, ani ograniczenia co do ilosci podbić podczas jednej rundy licytacji.

Internetowy poker Texas Hold’em w kary jest czesto wybierany przez graczy.

kasyna on-line
Scroll To Top